Mũi khoan gỗ

Mũi khoan gỗ  được sản xuất đi kèm với thiết bị, dụng cụ điện, là phụ kiện hỗ trợ cho máy móc. Dụng cụ cầm tay phân phối các loại mũi khoan gỗ chính hãng đa dạng về chủng loại. Mũi khoan đuôi cá (chuôi lục giác) và mũi khoan xoắn ốc Bosch

 
Mũi khoan gỗ đuôi cá
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 6mm2608595481                                   25,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 8mm2608595482                                   27,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 10mm2608595483                                   27,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 12mm2608595484                                   28,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 13mm2608595485                                   29,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 14mm2608595486                                   30,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 16mm2608595487                                   31,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 17mm2608595488                                   34,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 18mm2608595489                                   36,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 19mm2608595490                                   37,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 20mm2608595491                                   37,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 22mm2608595492                                   38,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 24mm2608595493                                   40,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 25mm2608595494                                   42,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 26mm2608595495                                   46,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 28mm2608595496                                   47,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 30mm2608595497                                   48,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 32mm2608595498                                   50,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 35mm2608595499                                   52,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 36mm2608595500                                   56,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 38mm2608595501                                   58,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 40mm2608595502                                   62,000
Bộ 7 mũi khoan gỗ đầu đinh 3,4,5,6,7,8,102607017034                                   72,000
Bộ 6 mũi khoan gỗ xoắn ốc: 10,12,14,16,18,202607019322                                 475,000
Bộ 6 mũi khoan gỗ đuôi cá Self Cut: 14,16,18,20,22,242608595424                                 203,000

Thương hiệu

Copyright © 2017.Diyhomedepot.vn. All Rights Reserved - Powered by tdweb.vn