Mũi khoan kim loại

Mũi khoan sắt

DIYhomedepot phân phối các loại mũi khoan sắt chính hãng, chất lượng cao đến từ thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, với đặc điểm chịu nhiệt và độ bền cao nên mũi khoan sắt này thường được mudùng cho các ngành nghề kỹ thuật cần khoan chuyên nghiệp.

Mũi khoan sắt Bosch

Mũi khoan sắt HSS-G DIN 338 (sắt ) / HSS-CO (sắt, inox)

Bao gồm nhiều bộ : bộ 10 mũi, bộ 5 mũi và bộ 4 mũi để bạn lựa chọn phù hợp với từng loại máy, được làm từ chất liệu cao cấp nên mỗi mũi trong bộ đều bền bỉ, chắc chắn và cho các đường khoan mịn.

Mũi khoan sắt HSS-G, Bộ 10 mũi

1 mm  HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595049

                                   62,000

1.5 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595050

                                   62,000

2 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595051

                                   62,000

2.2 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595052

                                   62,000

2.5 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595053

                                   62,000

2.8 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595054

                                   78,000

3 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595055

                                   78,000

3.2 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595056

                                   93,000

3.3 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595057

                                   93,000

3.5 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595058

                                   93,000

3.6 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595332

                                   93,000

4 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595059

                                 116,000

4.2 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595060

                                 116,000

4.4 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595333

                                 116,000

4.5 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595061

                                 116,000

4.8 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595334

                                 135,000

5 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595062

                                 135,000

5.2 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595063

                                 158,000

5.5 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595064

                                 158,000

5.8 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595065

                                 182,000

6 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595066

                                 182,000

6.2 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595067

                                 205,000

6.4 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595335

                                 205,000

6.5 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595068

                                 205,000

6.7 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595336

                                 242,000

6.8 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595069

                                 242,000

7 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595070

                                 242,000

7.2 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595337

                                 284,000

7.5 mm HSS-G, Bộ 10 mũi

2608595071

                                 284,000

Mũi khoan sắt HSS-G, Bộ 5 mũi

8.0 mm HSS-G, Bộ 5 mũi

2608595072

                                 192,000

8.5 mm  HSS-G, Bộ 5 mũi

2608595073

                                 209,000

8.8 mm  HSS-G, Bộ 5 mũi

2608595074

                                 209,000

9.0 mm HSS-G, Bộ 5 mũi

2608595075

                                 232,000

9.5 mm HSS-G, Bộ 5 mũi

2608595076

                                 242,000

9.8 mm  HSS-G, Bộ 5 mũi

2608595338

                                 242,000

10.0 mm  HSS-G, Bộ 5 mũi

2608595077

                                 286,000

10.5 mm  HSS-G, Bộ 5 mũi

2608595078

                                 332,000

11.0 mm  HSS-G, Bộ 5 mũi

2608595079

                                 376,000

11.5 mm  HSS-G, Bộ 5 mũi

2608595080

                                 421,000

12.0 mm  HSS-G, Bộ 5 mũi

2608595081

                                 448,000

12.5 mm  HSS-G, Bộ 5 mũi

2608595082

                                 478,000

13.0 mm HSS-G, Bộ 5 mũi

2608595083

                                 578,000

Mũi khoan sắt HSS-G, Bộ 4 mũi

14.0 mm HSS-G, Bộ 4 mũi

2608585593

                                 675,000

15.0 mm HSS-G, Bộ 4 mũi

2608585594

                                 791,000

16.0 mm HSS-G, Bộ 4 mũi

2608585595

                                 877,000

Bộ mũi khoan sắt HSS-R

Bộ 13 mũi, HSS-R DIN338 Ø 1.5 - 6.5 mm

1609200201

                                 112,000

Bộ 10 mũi HSS-R DIN338 Ø 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 mm

1609200203

                                 188,000

Mũi khoan dùng cho Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

1 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585872

                                   64,000

1.5 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585873

                                   64,000

2 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585874

                                   64,000

2.5 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585875

                                   64,000

3 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585876

                                   96,000

3.2 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585877

                                 113,000

3.3 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585878

                                 113,000

3.5 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585879

                                 113,000

4 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585880

                                 144,000

4.1 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585881

                                 182,000

4.2 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585882

                                 182,000

4.5 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585883

                                 183,000

4.8 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585884

                                 230,000

5 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585885

                                 230,000

5.1 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585886

                                 293,000

5.2 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585887

                                 293,000

5.5 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585888

                                 293,000

6 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585889

                                 337,000

6.5 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585890

                                 405,000

6.8 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585891

                                 518,000

7 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585892

                                 518,000

7.5 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 10 mũi

2608585893

                                 573,000

Mũi khoan dùng cho Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 5 mũi

8 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 5 mũi

2608585894

                                 328,000

8.5 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 5 mũi

2608585895

                                 366,000

9 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 5 mũi

2608585896

                                 436,000

9.5 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 5 mũi

2608585897

                                 482,000

10 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 5 mũi

2608585898

                                 558,000

10.2 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 5 mũi

2608585899

                                 645,000

10.5 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 5 mũi

2608585900

                                 645,000

11 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 5 mũi

2608585901

                                 681,000

11.5 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 5 mũi

2608585902

                                 820,000

12 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 5 mũi

2608585903

                                 848,000

12.5 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 5 mũi

2608585904

                                 922,000

13 mm Sắt và INOX HSS-Co, Bộ 5 mũi

2608585905

                                 987,000


Thương hiệu

Copyright © 2017.Diyhomedepot.vn. All Rights Reserved - Powered by tdweb.vn